Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03139
17-06-1976
Actoren
Memorandum
Samenvatting
70/76. Nederlands memorandum voor de EEG.
Op 16 juni vond o.l.v. Brinkhorst interdepartementaal overleg plaats inzake het Nederlands voorzitterschap van de EEG waarbij ook het Nederlands memorandum over het EEG-ontwikkelingsbeleid ter sprake kwam.
Enkele aanwezigen wezen op het zeer gevoelige karakter van de materie, met name wat betreft de verhouding tot Duitsland. Zij raadden aan te waken dat het Nederlands memorandum zou worden beschouwd als een reactie op het Duitse memorandum.
Verder werd de vraag gesteld of het i.h.k.v. het Nederlands voorzitterschap niet de voorkeur verdiende Nederlandse ideeën over bevordering van het EEG-ontwikkelingsbeleid aan de Europese Commissie voor te leggen, die deze ideeën dan in een Commissiestuk zou kunnen verwerken. Op die wijze zou Nederland zich als voorzitter niet in de discussie over het EEG-ontwikkelingsbeleid behoeven te exponeren.
Jonkman acht dit laatste echter minder raadzaam, omdat het de Commissie vrij staat over te nemen wat het zelf wil en het zou ook tot vertraging kunnen leiden.