Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03141
05-07-1976
Actoren
Memorandum
Samenvatting
74/76. Concept-memorandum van de Nederlandse regering inzake het ontwikkelingsbeleid van de EEG.
Het negatieve advies van DIE over de opportuniteit van de indiening van het Nederlandse memorandum wordt niet onderschreven
In het memorandum wordt aangegeven hoe stap voor stap men tot een nauwere samenwerking tussen de lidstaten kan komen en uiteindelijk tot een communautair beleid. Dat hiermee geen nieuwe voorwaardelijkheid wordt toegevoegd aan de reeds vereiste eenstemmigheid, zal het memorandum aanvaardbaarder maken voor de andere lidstaten.
Plv. DGIS raadt af om te wachten tot het verschijnen van het Commissiestuk, omdat de ervaring is dat deze meestal later verschijnen dan bedoeld, men niet gemakkelijk kort na het verschijnen van zo'n stuk met een eigen stuk kan komen zonder dat dit als een 'tegenstuk' zal worden beschouwd. Als het memorandum niet spoedig uitkomt zal hecth wellicht invloed kunnen uitoefenen op de inhoud van het Commissiememorandum.