Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Advies inzake de vernieuwing van de Overeenkomst van Lomé.
De Commissie ISEA handhaaft haar voorkeur voor mondiale samenwerkingsvormen met ontwikkelingslanden. Dit hoeft regionale overeenkomsten, zoals Lomé, niet in de weg te staan, mits de mogelijkheid van mondiale regelingen wordt opengelaten. Gelet op de bezwaren tegen een systeem van stabilisatie van exportopbrengsten (Stabex) en een stelsel van compensatoire financiering op de totale exportopbrengsten van een land, wijst ISEA op de mogelijkheid van een tussenvorm.
De Commissie spreekt zich uit voor handhaving van de huidige werkingsduur, maar heeft geen bezwaar tegen enige verlenging.
Ook onder de nieuwe overeenkomst moet bij financiële hulpverlening voorrang worden gegeven aan de meest achtergebleven landen en aan uitvoering van projecten, gericht op de armste bevolkingsgroepen. Ook wenst ISEA in de preambule een verplichting tot naleving van de mensenrechten te zien opgenomen. Zij onderschrijft ook de stelling van de Europese Commissie dat de Gemeenschap niet moet bijdragen aan industriële ontwikkeling van derde landen, indien deze onder abnormale arbeidsvoorwaarden plaatsvindt. De nagenoeg vrije toegang van de ACS-landen tot de markt van de Gemeenschap moet gehandhaafd blijven. Voorts wordt gewezen op het belang van particuliere investeringen in deze landen.