Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03146
07-12-1978
Samenvatting
Nota inzake de stand van zaken bij de onderhandelingen betr. een vervolgakkoord op de ACS-EEG-conventie van Lomé.
De onderhandelingen voor Lomé II zijn op 24 juli geopend op minstersniveau. Op 18 sept. Gingen de werkelijke onderhandelingen van start. De verwachting is dat deze in zomer van 1979 zullen worden afgerond. In EZ-nota komen de onderwerpen aan de orde die deel zullen uitmaken van de onderhandelingen.