Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03150
03-05-1984
Samenvatting
nr(W3)196. Invulling van Nederlandse bijdrage in deficit EG-begroting in de zgn. Meibrief.
Tijdens de ministerraad van 27 april werd informatie gevraagd over de schatting van het tekort op de EG-begroting en de Nederlandse bijdrage daarin. De Europese Commissie schatte het tekort op 2,6 miljard ECU, wat voor Nederland een bijdrage van 300 mln gulden zou betekenen. Tijdens de CoCo van 24 april bestond het vertrouwen dat er wel enige honderden miljoenen van af konden. Ruding stelt nu voor om hiervoor 150 miljoen gulden in te vullen. Roberts wijst echter op het gevaar van doorschuiven van de lasten naar 1985. Dit zou de schatkist duurder komen te staan gelet op de voornemens om bij de tweede ronde nog niet gebruikte methodieken te hulp te roepen, waaronder het inhouden of vertraagd uitbetalen van de perceptiekosten, hetgeen voor Nederland een ongunstiger resultaat oplevert.
Het is daarom beter om de zaak iets ruimer te begroten.