Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Tweede aanvullende nota inzake de stand van zaken bij de onderhandelingen betreffende een vervolg-akkoord op de ACS-EEG Conventie van Lomé.
Op basis van deze nota is het gewenst dat de ministerraad zich uitspreekt over 1) een crisisfonds voor mineralen, 2) bevordering en bescherming in de ACS-staten van investeringen in de mijnbouw en energiewinning, 3) het invoerregiem voor tomaten uit de ACS-staten, 4) de omvang van het EOF.
Zie ook