Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03158
02-12-1976
Samenvatting
1221/76. Wet Investeringsrekening (WIR)
Met EZ heeft overleg plaatsgevonden over procedurele en materiële aspecten van de WIR. Deze staan voor een deel nogal op gespannen voet met de steunbepalingen van het EEG-verdrag. EZ staat hierover in contact met de Commissie. Overeengekomen is dat indien de reacties van de Commissie aanleiding geven tot wijzigingen in het wetsontwerp, deze zullen worden aangebracht vóór toezending aan de Kamers. Bij opmerkingen van ondergeshikte aard zal dat later gebeuren door een nota van wijziging.