Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03159
29-12-1976
Samenvatting
1291/76. WIR, stand van zaken.
Op korte termijn worden de adviezen van de SER en de Raad van State verwacht. Vermoedelijk zal de SER nadrukkelijk wijzen op de EEG-aspecten, wat de positie van BuZa zou versterken.
Inmiddels is gebleken, dat de Commissie bezwaar maakt tegen een aantal aspecten van de WIR. Door aan Nederlandse verlangens tegemoet te komen, zou niet alleen een precenten worden geschapen, maar zou een escalatie van steunmaatregelen binnen de Gemeenschap haast niet te vermijden zijn. Het lijkt niet opportuun indien minister Lubbers nu in Brussel zou interveniëren. Voortzetting van het ambtelijke overleg biedt meer ruimte voor een werkbare oplossing.
Verder blijkt dat Financiën steeds meer begrip krijgt voor het standpunt van BuZA dat terdege rekening moet worden gehouden met de EEG-aspecten van de WIR.