Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03160
14-01-1977
Samenvatting
43/77/EP. Europese Commissie standpunt t.a.v. de WIR.
N.a.v. een overzicht van het standpunt van 'Brussel' vond interdepartementaal overleg plaats. De Europese Commissie had ernstige bezwaren tegen de algemene regionale toeslag, waardoor invoering daarvan direct bij het inwerking treden van de WIR moest worden ontraden. Het risico is niet denkbeeldig dat ook de regionaal gedifferentieerde vervroegde afschrijving niet meer door de vingers kan worden gezien. Unaniem was men daarom van mening dat de algemene regionale toeslag moest komen te vervallen en de vervroegde afschrijving op de huidige voet te handhaven.
T.a.v. de ruimtelijke toeslag wordt geconstateerd dat de Commissie daar geen bezwaar tegen heeft, maar dat inwerkingtreding pas mogelijk is via de AMvB waarin de gemeenten worden aangewezen. Deze AMvB zal apart door de Commissie worden getoetst. De kans om gemeenten buiten de zgn. IPR-gebieden te handhaven is echter vrijwel nihil.