Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03161
19-01-1977
Samenvatting
53/77. WIR.
Op 18/1 heeft weer een interdepartementaal gesprek plaatsgevonden over de WIR, waaraan dit keer ook werd deelgenomen door Financiƫn, Sociale Zaken en Algemene Zaken.
EZ blijft ondanks de conclusies van het gesprek van Brinkhorst met Lubbers, de bezwaren tegen opneming van de regionale toeslag in de wet en de invoering op termijn, handhaven. Deze bezwaren zijn zwaarwegend. De Europese Commissie zal zeker ernstige bewaren maken en de gehele ontwerpwet aan de overige lidstaten voorleggen. Hierdoor zou ook de bestaande regionaal gedifferentieerde vervroegde afschrijving in gevaar komen, terwijl het zeker lijkt dat de algemene regionale toeslag geen genade zak vinden. 'Kortom, we dreigen onze oude schoenen kwijt te raken zonder dat we de nieuwe mogen dragen'.
W.b. de ruimtelijke ordeningstoeslag gingen de andere ministeries akkoord met de conclusies van EZ en BuZa.
Zie ook