Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03171
04-1969
Actoren
Nota
Samenvatting
Nota 'Le Luxembourg et l'integration européenne.
38 pagina's dikke beschouwing over diverse aspecten van de Luxemburgse betrokkenheid bij de Europese Gemeenschappen. Volgens het stuk is het absoluut noodzakelijk dat Luxemburg deelneemt aan de Europese integratie. De EG maakt het Luxemburg mogelijk een veel grotere positie en een grotere onafhankelijkheid in zijn internationale betrekkingen te bereiken. Verder wordt gewezen op de Luxemburgse positie als zetel van Europese instellingen, als financieel en juridisch centrum.