Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03173
09-03-1963
Actoren
Nota met bijlage
Samenvatting
Pescatore doet verslag van diverse besprekingen met Groot-Brittannië.
1. Op 7 maart werd Schaus gebeld door Spaak, die hem informeerde over besprekingen met Luns en Heath. De Engelsen staan zeer terughoudend tegenover door de vijf voorgestelde regelingen. Om de impasse te doorbreken stelde Spaak een bijeenkomst van de WEU voor om de ontstane situatie te bespreken. Verder stelde Spaak een 'Comité de contact économique' voor tussen de EEG en de Britten. Schaus steunde deze denkbeelden.
3. De Britse ambassadeur informeerde Schaus over de wenselijkheid van een WEU-bijeenkomst. Over een contact-comité werd echter niet gesproken. De Britten willen de Fransen niet verder uitdagen.

Bijlage: telexbericht met voorstellen Schaus voor een WEU-bijeenkomst en de vorming van een economisch contac-comité.