Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03175
22-01-1968
Samenvatting
Reactie van Duitse staatssecretaris Lahr op Benelux-memorandum inzake Europese samenwerking.
Lahr benadrukt dat er grote overeenkomsten zijn in de visies van de Bondsrepubliek en de Benelux. Deze kwam reeds naar voren tijdens de bijeenkomt de Düsseldorf op 11 januari. Over de samenwerking op het gebied van technologie en hulpverlening aan ontwikkelingslanden bestaat grote overeenstemming. Maar ook Frankrijk zit op deze lijn.
Hij is voor van informele ontmoetingen van de vijf en marge van de WEU, maar is tegen samenkomsten van de vijf met de Britten, daar dit de relatie met de Fransen nog verder kan verstoren.