Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03177
27-01-1975
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
70/75. Duitse bijdrage aanpassing EEG-landbouwbeleid.
Van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken werd een brief ontvangen over aanpassing van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Al geruime tijd werden van die zijden reeds aanvallen op het beleid gedaan, waarbij het motief was de hoge kosten en het feit dat deze voor het merendeel door Duitsland gedragen worden, zonder dat het er zelf van profiteert. Landbouwminister Ertl beweerde daarnaast dat door de m.c.b.'s het einde van de gemeenschappelijke landbouwmarkt nabij zou zijn.
De Duitse nota (bijgevoegd) biedt weinig nieuws. Men kan alle soorten wijzigingen en verbeteringen voorstellen, maar wanneer de politieke wil ontbreekt om verder te kijken dan nationale belangen is dat volledig zinloos. Te verwachten is dat het memorandum slechts een complicerende factor in de komende prijsdebatten wordt zonder daaraan een reƫle bijdrage te leveren.
De eventuele aanpassing van het landbouwbeleid speelt ook een rol in de Britse 'heronderhandelingen'.

N.B. ook bijgevoegd: transcriptie margeaantekening Van der Stoel, 4-2-1975.