Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03186
14-07-1977
Samenvatting
Uitbreiding - vrij verkeer van werknemers.
Tijdens het laatste ambtelijk overleg over de nota voor de Ministerraad hebben twee ministeries nog een bijdrage ingediend. Sociale Zaken doet - na te hebben gesteld dat het EEG-verdrag op het punt van vrij verkeer van werknemers ongewijzigd moet blijven - toch een aantal voorstellen waardoor dit vrije verkeer wordt omgebouwd tot een 'nieuw' vrij verkeer met het karakter van 'begeleide' migratie. Dit is echter een eufemisme dat doet denken aan de op handelspolitiek terrein gebruikte term 'georganiseerd' liberalisme, waardoor de deur naar protectionisme wordt opengezet. BuZA meent dat er niet kan worden teruggekomen op verdragsrechten.
Conclusie is dat er aan het verdrag niets kan worden gewijzigd en dat de oplossing m.n. kan worden gezocht in de vorm van stringente overgangsregelingen en ontsnappingsclausules voor de overgangsperiode.
Zie ook