Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03187
19-07-1977
Samenvatting
650/77. Uw gesprek met minister Boersma op 21 dezer.
In het gesprek met Boersma inzake het vrije verkeer van werknemers zal het er in de eerste plaats om moeten gaan hem te overtuigen van de steekhoudendheid van onze argumentatie en de onuitvoerbaarheid van de op SoZa levende gedachte om op basis van de huidige verdragsbepalingen tot een 'begeleide' migratie te komen.
Indien Boersma niet geheel over de streep te krijgen is, zou de alinea 'wijziging van het huidige systeem' zodanig gewijzigd kunnen worden dat daarin komt te staan dat zal worden nagegaan of wijzigingen in het secundaire recht mogelijk zijn die tot een zekere beheersing van ongewenste migratiestromen zouden kunnen bijdragen.
Zie ook