Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03189
17-03-1977
Samenvatting
258/77. Britse visie op komende energieraad.
De Britse minister van Energiezaken, Tony Benn heeft enige gedachten ontvouwd over de verdere aanpak van het energievraagstuk in communautair verband. Zo wil hij de raadszitting een openbaar karakter geven om de publieke belangstelling en steun voor het werk van de energieraad te stimuleren en tevens te demonstreren dat de communautaire energiepolitiek zich bezig houdt met zaken die allen in de Gemeenschap aangaan. Voor de komende raad wil Benn de openbaarheid beperken tot het onderwerp 'rationeel gebruik van energie'.
Volgens DIE stuit het voorstel echter op een aantal bezwaren. Ten eerste is in het reglement van orde vastgelegd dat de beraadslagingen in de Raad vertrouwelijk zijn. Een tweede, groter bezwaar is dat met openbare raadszittingen in de hand wordt gewerkt dat de eigenlijke onderhandelingen informeel plaats gaat vinden, waarvoor geen procedures bestaan, met alle bezwaren vandien, ook voor de positie van de Commissie.