Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03190
26-06-1978
Actoren
Brief
Samenvatting
Van Aardenne aan Van der Klaauw.
Tijdens de laatste bijeenkomst van 30 mei zijn de EG-energieministers er niet in geslaagd de impasse in de ontwikkeling van een communautair energiebeleid te doorbreken. Van Aardenne betreurt dit. Terecht heeft de Europese Raad van april te Kopenhagen hoge prioriteit toegekend aan 'meer omvattende en krachtiger inspanningen op nationaal en communautair niveau ter vermindering van de vraag naar en ter vergroting van het aanbod van energie binnen de Gemeenschap', o.m. door de afhankelijkheid van ingevoerde olie te verminderen. Van Aardenne acht het van groot belang dat de EG tot een solidair optreden naar buiten in staat is om een reƫle gesprekspartner voor de olieproducerende landen te vormen. Van Aardenne zou het op prijs stellen wanneer Nederland op de Eurotop in Bremen de aandacht vestigt op de geringe vooruitgang in de communautaire energiepolitiek en het belang van het doorbreken van de impasse, die ook de geloofwaardigheid van de Gemeenschap aantast.