Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03194
30-11-1977
Samenvatting
1068/77. Voorstel premier Tindemans m.b.t. Europese Stichting. NIET VERZONDEN
Het rapport dat een groep vooraanstaande deskundigen aan de Commissie heeft uitgebracht en inmiddels door de Commissie aan de Europese Raad is voorgelegd, noemt een aantal terreinen waaro de Europese Stichting werkzaam zou kunnen zijn, maar gaat voorbij aan het feit dat er reeds verschillende organisaties, nationaal en Europees, overeenkomstige taken vervullen. Dat dit bij die organisaties tot ongerustheid aanleiding geeft, is begrijpelijk. In het rapport wordt wel gesteld dat de activiteiten van de Stichting een aanvullend karakter zullen hebben, maar deze formule moet nog worden uitgewerkt.
Het rapport wordt nog bestudeerd in de hoofdsteden, zodat van besluitvorming in de Europese Raad nog is te voorzien.