Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03195
03-02-1978
Samenvatting
Gesprek T met Mr. Y. Scholten, 6 februari 1978.
Europese Stichting.
Tindemans heeft in zijn rapport gepleit voor de oprichting van een Europese Stichting die belast zou worden met de uitvoering van die activiteiten, die niet op het terrein van de Gemeenschap of de lidstaten liggen. Dit betreft contacten tussen personen, uitwisseling van jongeren, voorlichting en cultuur. De Europese Raad heeft vervolgens de Commissie uitgenodigd om hiervoor studie te doen en te rapporteren aan de Raad. Op 5/6 dec. 1977 keurde de Europese Raad in beginsel de oprichting van een Stichting goed en verzocht e Commissie en Raad om nadere uitwerking.
Nederland heeft twijfels t.a.v. de omvang der activiteiten en wijst op het feit dat op veel van de genoemde terreinen reeds nationale en Europese organisaties actief zijn. Verder meent Nederland dat politieke voorlichting uitdrukkelijk als activiteit van de Stichting moet worden uitgesloten. Gewezen wordt vooral op de concurrentie van een nieuwe Stichting met de bestaande Fondation Européenne de la Culture.