Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03198
24-10-1975
Actoren
Memorandum
Samenvatting
DRW/WS-49. Europees Universitair Instituut
Uit een verslag van het Budgetcomité van het EUI blijkt dat Kohnstamm eigenmachtig optreedt. Verder zou Kohnstamm zich bij Sassen hebben beklaard over de negatieve instelling van de Nederlandse delegatie, maar ook bij de Franse PV over de Franse delegatie en de Belgische PV over de Belgische voorzitter. Van Duitse zijde is men niet erg ingenomen met de wijze waarop Kohnstamm zijn taak vervult. Volgens de Duitsers ontbreekt het hem aan de benodigde managerscapaciteiten.