Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03200
21-07-1975
Actoren
Memorandum en verslag
Samenvatting
Samenvatting en nabeschouwing Europese Raad, Brussel 16/17 juli.
Van der Stoel stelt dat de Europese Raad uitermate onbevredigend is verlopen. Dit is vooral te wijten aan het feit dat geen duidelijke keuze is gedaan tussen twee concepties van de Europese Raad: die van besluitvormend, danwel beleidinspirerend orgaan. Kiest men voor besluitvorming, dan moet de voorbereiding worden verbeterd. Kiest men voor het laatste, dan moet men denken aan bijeenkomsten zoals de ministers van Buitenlandse Zaken in 1974 voor het eerst in Gymnich hadden: informele discussie, zonder voorbereiding met dikke documenten. De huidige mengvorm bevredigt niemand.
Besproken werden o.a. directe verkiezingen Europees Parlement, de economie, hervatting energie-consumenten-producentendialoog, Portugal, grondstoffen-problematiek.