Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03203
09-04-1976
Actoren
Memorandum
Samenvatting
48/76. Nationaal Comité Europese Verkiezingen.
Brinkhorst had hierover een gesprek met Kamervoorzitter Vondelingen, de heer Molenaar en Patijn. Ervan uitgaande dat tijdens de Europese Raad in juli overeenstemming wordt bereikt over verkiezingen in mei/juni 1978, dan zou het Comité in september van start willen gaan. Het moet een non-partisan platform worden, gesteund door zoveel mogelijk politieke partijen, werkgevers, werknemers en andere representatieve organisaties, waarbij algemene voorlichting zal worden gegeven over het belang van deze verkiezingen. Vondeling dacht dat voor het comité f 3 à 5 mln nodig was. Het is gewenst om dit op korte termijn in het kabinet te brengen. Vanwege het grote belang dat Nederland altijd aan de verkiezingen heeft gehecht lijkt het essentieel dat alles in het werk wordt gesteld dat een behoorlijke opkomst van de kiezers wordt verzekerd.
Zie ook