Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03204
20-04-1976
Samenvatting
434. Rechtstreekse verkiezing Europees Parlement; zetelverdeling.
De zetelverdeling is nog het belangrijkste struikelblok voor het bereiken van overeenstemming over een ontwerp-verdrag voor de rechtstreekse verkiezing van het EP. De wensen vn Frankrijk en het VK enerzijds en Ierland anderzijds zijn niet te verzoenen. Dit heeft ertoe geleid dat de op zichzelf redelijke zetelverdeling van het ontwerp-Patijn geen basis meer biedt voor compromis. Bij het vinden van een compromis moet nu in het oog worden gehouden: de huidige zetelverdeling en de verkregen 'rechten' die sommige lidstaten daaraan menen te ontlenen (Ierland), de Britse wenst de verhouding tussen het VK en Denemarken zodanig te doen zijn dat in het Britse aandeel een Schotse vertegenwoordiging mogelijk is gelijk aan Denemarken, de constatering dat een differentiatie van het aantal zetels per lidstaat weliswaar aantrekkelijk is doch in alle berekeningen leidt tot een te groot accent op hetzij dat grote lidstaten, hetzij de kleine.
Een compromis zou als elementen kunnen bevatten: 1) de groepen landen met gelijke zetels zoals deze nu bestaan blijven gehandhaafd, 2) het aantal zetels per groep wordt uitgebreid op zodanige wijze dat het proportionaliteitsbeginsel meer accent krijgt.
DIE legt vervolgens een zetelverdeling op tafel die rekening houdt met de Ierse en Britse wensen. Nederland zou er echter slechter vanaf komen. Het model zou als basis voor een compromis kunnen dienen.