Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03208
07-1976
Samenvatting
Rechtstreekse verkiezingen Europees Parlement.
Speaking note t.b.v. Europese Raad 12/13 juli.
De nota staat uitvoerig stil bij de uiteenlopende voorstellen voor de zetelverdeling in het EP. In bijlage 3 wordt gesteld dat voor de Nederlandse regering voorop staat dat zo spoedig mogelijk een oplossing moet worden gevonden. Nederland stelt zich flexibel op om tot een oplossing te komen. Uitgangspunt is dat de door het Europees Parlement voorgestelde zetelverdeling verre de voorkeur verdient als zijnde een evenwichtig midden tussen het beginsel van gelijkberechtiging van de lidstaten en het proportionaliteitsbeginsel.
Alle door de andere lidstaten voorstelde verdelingen zijn aanvaardbaar indien deze ook voor de overige lidstaten aanvaardbaar zijn. Uitzondering is het Britse voorstel waarin te weinig rekening gehouden wordt met de relatieve positie van Nederland. In die conceptie is een Nederlands zeteltal van tenminste 25 noodzakelijk.