Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03210
29-07-1976
Samenvatting
714/76. Nationaal Comité Europese Verkiezingen.
Nu verwacht mag worden dat de besluitvorming over de rechtstreekse verkiezing van het Europees Parlement op niet al te lange termijn zal worden gefinaliseerd, is het nodig aandacht te gaan schenken aan de financiering van voorlichtingsactiviteiten. Volgens de Europese Beweging is hiervoor f 5 mln nodig. Als reactie op het Memo van Brinkhorst van 9 april achtte Van der Stoel echter een subsidie van 500.000 gld het hoogst haalbare. Vanuit de Europese Commissie en het Europees Parlement wordt ook niet veel verwacht.
DIE stelt voor dat de ministerraad besluit op de begroting van een der meest betrokken ministeries (BiZa of BuZa) een subsidiepost op te voeren welke generaal zal worden gecompenseerd. Het gaat hier om een algemeen politiek belang.