Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03211
25-08-1976
Actoren
Memorandum
Samenvatting
335/76. Rechtstreekse verkiezingen van het Europees Parlement.
DVE reageert op het memo van DIE over de vraag welk rechtskarakter moet worden gegeven aan de bepalingen inzake de verkiezing van het Europees Parlement. Zijn conclusie is echter dat de door de Raad vast te stellen akte aan het parlement moet worden voorgelegd ter goedkeuring.
Zie ook