Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Voorbereiding van de Europese Raad van 27 en 28 april te Luxemburg.
A) Werkgelegenheid. Besloten wordt hierop geen speciaal accent te leggen.
C) Convergentie (lusten en lasten). Tijdens de Landbouwraad is het niet gelukt om tot overeenstemming te komen. Over het document dat aan de Europese Raad wordt voorgelegd, bestaat geen unanimiteit. Wel was er overeenstemming mogelijk over de financiering van de groei in de melksector. Naar verluidt zou de Franse regering het mislukken van de Europese Raad niet schuwen. Posthumus Meyjes slelt voor om eerst de ER kennis te laten nemen van de Landbouwraad, waarbij de hoop zou kunnen worden uitgesproken dat de landbouwministers op korte termijn tot een oplossing zullen kunnen komen. Indien deze lijn wegens Frans verzet verlaten wordt zou Nederland ermee kunnen instemmen dat de Europese Raad zich buigt over de landbouwprijzen op basis van het document van de Landbouwraad.
Van der Klaauw acht het gewenst dat de Raad zich in eerste instantie toe beperkt uit te spreken dat zij erop vertrouwt dat de ministers van Landbouw in staat zijn een oplossing te vinden.
M.b.t. het Britse lusten- en lastenprobleem zal de delegatie geen pakket verhinderen dat tot een oplossing tijdens de Europese Raad kan leiden, mits dit pakket past binnen de in de interdepartementale nota vastgestelde grenzen.
Zie ook