Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03223
21-12-1976
Samenvatting
1277/76. Financiering voorlichtingsactiviteiten rechtstreekse verkiezingen EP.
De Tweede Kamer heeft een p.m.-post in de BuZa-begroting ingevoegd voor de voorbereiding van de verkiezingen van het EP. Voorstellen voor invulling van de post kunnen van de Kamer maar ook van de regering uitgaan. Wil de regering de post invullen, dan zal BZ met een voorstel moeten komen.
Inmiddels is een Comité onder voorzitterschap van Vondeling tot stand gekomen. De regering zou in overleg met Vondelingen kunnen stellen dat het er de voorkeur aangeeft dat de politieke partijen zelf de voorlichtingsactiviteiten ter hand nemen, doch dat de ministerraad, nu de partijen een comité hebben opgericht, deze lijn kan volgen. Dit betekent wel dat de partijen niet meer nog eens op financiële steun kunnen rekenen. Een definitief besluit voor een financiële bijdrage aan het comité zal mede afhangen van een hecht onderbouwde begroting van de kosten.
Dit betekent dat BZ aan de ministerraad een voorstel zal moeten doen om de PM-post in te vullen.