Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03235
24-08-1976
Actoren
Memorandum
Samenvatting
1001/76. EEG-Ontwikkelingsraad (OR)
Jonkman (SA) wil op korte termijn overleg over de Ontwikkelingsraad. T.a.v. de agenda zijn er 2 mogeliijkheden: a) Een strenge selectie uit de mogelijke onderwerpen, in de hoop dat concentratie tot enig succes leidt, b) Van het Ned. Voorzitterschap gebruik maken om zoveel mogelijk punten de revue te laten passeren in een poging om ook voor de toekomst een soort 'routine' ingang te doen vinden die ertoe leidt, dat in beginsel alle belangrijke onderwerpen aan de orde komen. Jonkman opteert voor een combinatie van a en b: concentratie op enkele punten en daarnaast een kort progress report.