Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
147/76. R&D-Raad 21 oktober (beslissingen inzake onderzoekprogramma Euratom en JET).
Het PV is somber over de Raad. Niemand geloofd dat het mogelijk zal zijn besluiten te nemen over JET en een vestigingsplaats. Ook DRW deelt het pessimisme. Desondanks dient Brinkhorst als EG-voorzitter werk te maken van de voortgang bij het vaststellen van het onderzoeksprogramma.
Persoonlijk gelooft DRW dat wil men JET tot een succes maken een gemeenschappelijke onderneming de voorkeur verdient, zij het dat hij het niet eens met het door de Commissie voorgestelde statuut van het personeel. Alleen een gemeenschappelijke onderneming waarborgt een efficiƫnt beheer van het JET. Het feit dat Nederland dan een geringere invloed zal hebben moet maar voor lief worden genomen.