Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03238
02-02-1977
Samenvatting
95/77. Voorbereiding Raadszittingen.
W.b. de voorbereiding van de Energieraad valt de tendens waar te nemen de voorbereiding te doen in de groep energie van hoge ambtenaren. Daarmee wordt het energiebeleid steeds meer onttrokken aan de gebruikelijke procedures van voorbereiding der Raadszittingen, waardoor de inbreng van andere dan van energiezijde in feite onmogelijk wordt. Door deze tendens komt de coördinerende rol van BuZa in gevaar en anderzijds is het gevaar niet denkbeeldig dat het vuur kan overslaan naar andere beleidsterreinen. Een indicatie hiervoor is het onlangs gehouden informele overleg van vervoersministers in Londen.

Italianer merkt in de marge op dat hij de bezwaren slechts ten dele deelt.