Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2a. Visraad.
De Zeeuw meldt dat tijdens de zojuist afgelopen Visraad de communicatie tussen het Voorzitterschap en de Commissie te wensen overliet, hetgeen één van de oorzaken is van het gebrek aan voortgang tijdens deze Raad. De BRD is het belangrijkste slachteroffer, wat dit land ertoe heeft gebracht te verklaren nu zelf in andere dossier ook weinig soepelheid ten toon te gaan spreiden.
Van der Klaauw wil dit tijdens zijn lunch met Commissievoorzitter Thorn ter sprake brengen. Van der Stee acht dit gewenst, met name gezien de afkeurenswaardige wijze waarop met name de ambtelijke diensten van de Commissie het voorzitterschap hebben behandeld.
Posthumus Meyjes meent dat de discussies over het visbeleid nu alleen vlot kunnen worden getrokken door een initiatief van het Voorzitterschap. Rutten acht een contact tussen het Voorzitterschap en de Commissie gewenst om voor de volgende Visraad tot een gecoördineerde benadering te komen. De Zeeuw onderschrijft het voorstel maar verwacht ervan geen resultaten. Wellicht heeft een bevredigend verloop van het gesprek met Thorn enige positieve invloed. L&V zal hiervoor een notitie over de gang van zaken tijdens de afgelopen Visraad maken.