Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Voorbereiding Algemene Raad van 16 en 17 maart 1981: a. Europees paspoort.
In de Coördinatiecommissie bleek dat het kabinet van de gevolmatigd minister van de Nederlandse Antillen bezwaren had tegen het voorstel. Tevens was er wrevel over het feit dat men er zo laat bij werd betrokken. Uit het feit dat de regering van de Antillen heeft laten weten het niet op haar weg vindt liggen om er een uitspraak over te doen maakt de minister-president op dat men geen bezwaren meer heeft tegen het invoeren van een Europees paspoort.
Rutten deelt mee dat Coreper op 12 maart overeenstemming heeft bereikt over zowel de presentatie van het paspoort als de invoering. Gestreefd wordt naar invoering per 1/1/1985. Geen overeenstemming kon worden bereikt over twee technische aspecten. Volgens Rutten zijn er geen politieke struikelblokken meer aanwezig. Hij acht het zeer wel mogelijk dat de Europese Raad over invoering in 1985 uitspraken kan doen.