Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2. Algemene Raad van 18 en 19 mei 1981.
+ Van Aardenne acht toetreding van Turkije tot de EG onwenselijk. De voorzitter (Van der Stee) sluit zich hierbij aan.
+ Voorzitter stelt de conclusie van de Coördinatiecommissie inzake de toetreding van Portugal aan de orde. Hij vraagt of het juist is dat de nieuwe Franse president Mitterand hier minder positief tegenover staat. Van der Mei meldt dat de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken hem heeft gezegd dat de presidentswisseling in Frankrijk geen invloed zal hebben op de toetredingsonderhandelingen. Hij deelt ook mee dat het VK thans heeft ingestemd met een Gemeenschapsverklaring aangaande de douaneunie, maar deze instemming afhankelijk heeft gesteld van verklaring van de Commissie inzake de Portugese textielexport naar het VK. Van Aardene heeft geen bezwaar tegen deze ontwikkelingen, maar heeft er wel bezwaar tegen als na toetreding van Portugal de beperkingen worden gehandhaafd. Dit zou de gedachte van de gemeenschappelijke markt ondermijnen. Bovendien moet gevreesd worden dat Spanje dit precedent zal aangrijpen om zelf bepaalde sectoren van zijn eigen industrie te beschermen.
Hij vindt het onwenselijk om de toetreding van een land te realiseren via aantasting van de beginselen van de Gemeenschap.