Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03255
31-03-1977
Samenvatting
298/77. Bijdrage aan Comité Vondeling.
Gewezen wordt op het grote belang van de aktivieteiten van het Nationaal Comité Rechtstreekse Verkiezingen voor het Europees Parlement. De politieke overeenstemming over de rechtstreekse verkiezingen zou zijn betekenis verliezen, indien ze niet bij de bevolkingen zouden aanslaan. Gegeven het feit dat, alle activiteiten van verenigingen als de Europese Beweging ten spijt, de bewustwording nog nauwelijks op gang is gekomen bij een brede massa van de bevolking, is een intensieve en breed opgezette aktie nodig. Dit kost relatief veel geld. Naar verluidt zou de BRD f 40 mln voor publiciteit willen uittrekken. In vergelijking hiermee zou Nederland f 9 mln moeten uitgeven.
DIE onderwerpt de (veel lagere) begroting van het Comité Vondeling aan een nadere beschouwing. Doel moet zijn het verzekeren van een redelijke opkomst naar de stembus. De conclusie is dat in totaal f 4,8 miljoen nodig is, te verdelen tussen 1,25 mln in 1977 en f. 3,5 mln in 1978.