Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03256
02-05-1977
Samenvatting
384/77. Subsidie Comité-Vondeling.
Op 29 april vond een ambtelijk gesprek plaats tussen BZ en Financiën om na te gaan of er consensus kon worden bereikt over de invulling van de memoriepost op de begroting. Uitgangspunt was de veronderstelling dat het kabinet de wenselijkheid van subsidieverlening zal erkennen.
Financiën had aarzelingen t.a.v. duur en omvang van de activiteiten van het Comité-Vondeling. Men vraagt zich af of hiervoor f 4,5 mln nodig zal zijn. Aangenomen mag worden dat men minister Duisenberg zal adviseren met een lager bedrag in te stemmen. In die situatie is een gesprek tussen vd Stoel en Duisenberg nodig.
Indien Duisenberg inderdaad voor een lager bedrag zou pleiten, dan dient te worden gewezen op het feit dat het een éénmalige zaak betreft en dat vergelijkingen met andere overheidscampagnes niet opgaan, omdat die gericht zijn op beperkte doelgroepen, doorgaans concreet van inhoud zijn en direct de interessesfeer van de doelgroep raken. Dit ligt anders bij het aankweken van bewustwording voor de Europese integratie bij een breed publiek, waarbij het abstracte karakter van de materie een succesvolle publiciteitscampagne zeer moeilijk maakt. Enigszins vergelijkbaar is de campagne voor energiebesparing.
Ervaring is verder dat wil men een zaak de nodige bekendheid geven bij het brede publiek een veelzijdige actie nodig is die een bepaalde minimumomvang moet hebben wil het rendement in verhouding staan tot de kosten. Dan is f 4,5 mln toch wel het minimum.