Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03268
03-03-1978
Actoren
Memorandum
Samenvatting
32/78. Frans verzoek EEG-landbouwpolitiek i.v.m. verkiezingen.
Posthumus Meyjes had een onderhoud met de Franse ambassadeur die een verzoek had van de Franse regering om eraan mee te werken dat de recente en nog te verwachte neerwaartse fluctuaties van de franc niet tot uitdrukking hoeven te komen in een vergroting van de monetaire compenserende bedragen van de Europese landbouwpolitiek. Verhoging van deze bedragen zou leiden tot een vergroting van de subsidie die bij invoer in Frankrijk van landbouwproducten wordt verleend, waardoor Franse producten in een ongunstiger positie terecht zouden komen. Frankrijk vraagt om de mcb's om politieke gronden tot 20 maart te bevriezen. De Franse minister van Landbouw heeft een soortgelijk verzoek gedaan aan minister Van der Stee, terwijl ook de Europese Commissie onder druk is gezet.
Als voorlopige reactie liet Posthumus Meyjes weten afkerig te zijn van incidenteel gesleutel aan de mcb's. Daarentegen is Nederland voor automatische en niet-selectieve afbraak van de mcb's. Hij zei wel toe om het serieuze Franse bezoek te bestuderen. Eventuele voorstellen van de Europese Commissie zullen daarbij een vingerwijzing zijn.