Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03270
08-05-1978
Samenvatting
427/78. Voorbereiding Europese verkiezingen.
Het Nationaal Comité directe verkiezingen Europees Parlement is voornemens een campagne in de dagbladen en tijdschriften te lanceren. Om de kosten te drukken, verzoekt het comité gebruik te maken van het RVD-contract, waardoor een korting van circa 20% kan worden gerealiseerd.
Bij inwilliging van dit verzoek dienen - hoewel het ministerie de activiteiten van het comité steunt - toch enkele vraagtekens te worden geplaatst. Door een door BZ te verstrekken opdracht zou het ministerie verantwoordelijk worden voor de inhoud van de advertenties. De RVD deelde mee dat slechts een opdracht van een van de ministeries nodig was en dat het contract altijd gebruikt wordt t.b.v. overheidsinstanties. Het Comité-Vondeling is dat niet. Bovendien zou een opdracht aan het comité een precedent scheppen voor vertegenwoordigende organisaties met een soortgelijk verzoek. Dit is niet gewenst. Bovendien wordt het RVD-contract in de advertentiewereld met argusogen bekeken en zou het aanbod van advertenties van allerleid maatschappelijke organisaties leiden tot druk om tot beëindiging van het contract te komen.
Plaatsint van de advertenties onder het RVD-contract zou bovendien een extra subsidie betekenen.
Geadviseerd wordt negatief op het verzoek van Vondeling te reageren.
Zie ook