Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. EG-begroting 1982.
Van den Broek meldt dat Nederland in een moeilijke positie zou kunnen komen te verkeren. Het voorzitterschap heeft ter tegemoetkoming aan het Europees Parlement een verhoging van de betalingscredieten met 130 mln ecu en van de vastleggingscredieten met 50 mln ecu voorgesteld. Het lijkt waarschijnlijk dat overeenstemming wordt bereikt over deze verhogingen. De vraag is of Nederland hiermee kan instemmen. De additionele lasten zullen 21 mln gulden bedragen.
Er is discussie over de vraag of het verstandig is om de zaak aan de Budgetraad voor te leggen. Posthumus Meyjes meent dat dit slechts tot verdere concessies aan het EP leidt. Van den Broek wijst erop dat zelfs de BRD met het voorstel kan instemmen. Besloten wordt contact op te nemen met Van der Stee over de vraag of Nederland kan instemmen met het door het voorzitterschap voorgestelde compromis.