Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03293
07-12-1976
Samenvatting
1241. Deelneming bewindslieden, niet behorend tot voorzitterschap aan vergaderingen van commissies van het Europees Parlement.
Recentelijk is het voorzitterschap geconfronteerd met twee verzoeken, nl. a) het Britse verzoek om minister Benn te laten deelnemen aan de Commissie voor energievraagstukken, b) de voorzitter van de Commissie voor ontwikkelingssamenwerking heeft de PVEG in een brief gevraagd of de ministers voor OS ieder op hun beurt in de commissie kunnen verschijnen.
Ad a) Tegen de Britse ambtenoot is meegedeeld dat er tegen een incidenteel optreden (tijdens het Nederlandse voorzitterschap) van een Britse bewindsman geen bezwaar bestaat. Ad b) Coreper heeft overwegende bezwaren tegen een geïnstitutionaliseerd optreden van telkens één bewindsman in een commissie van het EP.
Gesuggereerd wordt in voorkomende gevallen een minister van een lidstaat te laten deelnemen en daarbij ook de minister van het voorzitterschap en van andere lidstaten te laten deelnemen.
In de margeaantekening stelt Italianer (DGES) dat slechts het voorzitterschap de Raad als zodanig kan vertegenwoordigen en dat een systematisch oproepen van de ministers der resp. lidstaten moet worden afgewezen.