Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03298
20-02-1981
Actoren
Notitie
Samenvatting
EG-Concurrentiebeleid. Notitie t.b.v. gesprek REZ met Eurocommissaris Andriessen.
In dit gesprek zal een bijzondere plaats worden ingeruimd voor zijn beleidsvoornemens t.a.v. het kartelbeleid en het steunmaatregelenbeleid. Middels dit laatste zal de Gemeenschap moeten voorkomen dat de onderlinge concurrentieslag tussen de lidstaten d.m.v. overheidssteun zal bijdragen aan de aantasting van de concurrentiepositie van de Gemeenschappelijke Markt. Bovendien staat een concurrentieslag de toch al geringe levenskansen voor een gemeenschappelijke aanpak van de noodzakelijke herstructurering van de Europese industrie├źn in de weg. De situatie is zorgwekkend. De conclusie is dat de zaak uit de hand dreigt te lopen, wat voor de lidstaten, die zich wel aan de voorgeschreven steuncodes houden (Nederland en Duitsland) een wezenlijke bedreiging kan betekenen. Alleen met een zeer grote politieke krachtsinspanning van de Raad en Commissie kan deze erosie van de Gemeenschappelijke Markt tot staan worden gebracht.