Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03307
20-10-1981
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 20 en 21 okt. 1981.
1.4. Toetreding Spanje/voorbereiding ministeriële onderhandelingen van 26/10. De EG bereidt hiervoor twee verklaringen voor, t.w. een over de douaneunie en een over de overneming door Spanje van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. W.b. de handel is een minder restrictief standpunt mogelijk dan met Portugal het geval is. Integratie van de Spaanse textielindustrie moet harmonisch verlopen. Nederland is geen voorstander van een restrictieve regeling voor een overgangsperiode na toetreding. Eventueel is het voorgestelde Belgische compromis aanvaardbaar.
1.10. Herstructurering van de EG-begroting. De CoCo bevestigde de standpunten zoals neergelegd in de REZ-nota van 6 maart en de MR-nota van 1 sept. Inzake de ontwikkeling van het gemeenschapsbeleid, anders dan landbouwbeleid, zijn voor de Nederlandse delegatie prioritair: a) regionaal sociaal fonds, b) voltooiing van de interne markt, c) transportinfrastructuur, d) coördinatie van het economische beleid. Ook inzake het landbouwbeleid worden de in de nota's van 6/3 en 1/9 neergelegde uitgangspunten nogmaals bevestigd. Nederland zoekt aanpassing van het GLB vooral in een meer marktgerichte benadering, bv. door bijstelling van het interventiemechanisme en sterkere financiële medeverantwoordelijkheid van de producent.