Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3.1. Voorbereiding Europese Raad 29/30 maart 1982: Economische en sociale situatie in de Gemeenschap.
Van der Stoel staat positief tegenover het idee om bij de behandeling van dit onderwerp uit te gaan van het door de vorige Europese Raad opgestelde document MAN 25. Dik meent dat aan een Jumboraad veel ministers deelnemen, wat grote verwachtigingen wekt over de resultaten van zo'n Raad. Een Jumboraad moet zorgvuldig worden voorbereid. Den Uyl deelt Dik's sombere visie t.a.v. de Jumboraad. Desalniettemin acht hij het besluit van de Europese Raad om zo'n Jumboraad pas na twee jaar te herhalen, minder aantrekkelijk. Nederland dient er naar te streven dat er nog dit jaar een Jumboraad komt. Besloten worde de conclusies van de CoCo te aanvaarden onder aantekening dat de delegatie zal pleiten nog dit jaar een Jumboraad te beleggen met gedegen voorbereiding en in de ontwerp-interventie een passage op te nemen over het flankerend beleid, met name herverdeling van arbeid.