Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3.2. Voorbereiding Europese Raad 29/30 maart 1982: het EMS.
Tijdens de vorige EcoFin is uitvoerig gesproken over uitdieping en intensivering van het EMS. Over een paar onderdelen is overeenstemming bereikt. Alle lidstaten zijn het erover eens dat het EMS niet op de agenda van de Europese Raadt zou dienen te staan. Slechts België dringt erop aan. Van der Stee wil dat in de ER een afhoudende houding wordt ingenomen. Hij vreest dat een inhoudelijke bespreking tot onvoorzienbare gevolgen zou kunnen leiden. Hij heeft er geen bezwaar tegen als de ER enige vrome woorden wijdt aan het EMS; men dient echter wel te beseffen dat het op korte termijn uit elkaar kan vallen.
Volgens vd Stee is het EMS het sluitstuk van een gecoördineerd economisch en monetair beleid. De ooit door Spierenburg verdedigde visie dat convergentie van het economische en monetaire beleid afgedwonen zou kunnen worden d.m.v. een monetaire unie, wordt thans niet meer onderschreven.