Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3.6. Voorbereiding Europese Raad 29/30 maart 1982: Mandaatsproblematiek.
De Koning acht het gewenst om, indien één of meer lidstaten een koppeling wensen te leggen tussen de mandaatsproblematiek en de vaststelling van de landbouwprijzen, hier in duidelijke termen bezwaar dient te worden aangetekend. Van der Stoel onderschrijft dit. De Koning verwacht dat de problemen rond de landbouwprijzen op te lossen zijn. Hij kan instemmen met de voorstellen van de Commissie. M.b.t. de differentiatie, medeverantwoordelijkheidsheffing in de melksector en de afbraak van de monetair compenserende bedragen bestaan nog problemen, maar hier verwacht hij dat ook overeenstemming mogelijk is.