Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03321
01-08-1984
Samenvatting
M19/345. EOF VI.
In het meo werkt Roberts de Nederlandse wens tot verlaging van de Nederlandse bijdrage aan EOF-VI uit. Terwijl de Commissie een omvang van 8,5 mld ECU voorstelt, stelt Nederland 7 à 7,5 mld ECU voor mits bijdrage op basis van BTW-sleutel. Aangetekend wordt dat in de discussies nog geen rekening is gehouden met de toetreding van Spanje en Portugal en hun bijdrage aan het nieuwe EOF. Aan EOF-V neemt Nederland voor 7,3% deel, terwijl dit op basis van de BTW 4,85% zou zijn. Verwacht wordt dat de toetreding van Spanje en Portugal aan het nieuwe EOF ruimte zal scheppen voor verlaging van het Nederlandse bijdragepercentage tot het BTW-niveau.
Nederland doet er goed aan om de wens voor een bijdrage op basis van de BTW-sleutel krachtig te blijven stellen. Gebleken is dat vooral schriftelijke communicatie indruk heeft gemaakt. Langzamerhand begint men te beseffen dat het Nederland ernst is. Nederland kan erop wijzen dat het verminderde Nederlandse aandeel gemakkelijk wordt opgevangen door de Spaans/Portugese participatie aan EOF-VI.