Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03325
29-06-1983
Samenvatting
394/M7. Mensenrechten en Lomé III.
Op 18 juli zal de Raad het onderhandelingsmandaat vaststellen voor Lomé III. Daarbij wordt de vraag actueel hoe van de zijde van de EG bij de ACP-landen kan worden aangedrongen op een verwijzing naar de mensenrechten. Tijdens de besprekingen in Brussel heeft alleen het VK deze Nederlandse wens onderschreven. De overige lidstaten hebben er nauwelijks interesse voor. Voorgesteld wordt om het VK te bewegen tot een actiever opstelling teneinde de meningsvorming in de overige hoofdsteden te beïnvloeden.