Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03328
11-03-1981
Actoren
codebericht
Samenvatting
Europese Unie.
Genscher heeft er kort na de studie van de buitenlands-politieke instituten van de grote vier westelijke landen aan de gedachtenvorming over de veiligheid van het westen een duidelijk Europese component toegevoegd. Hij liet een artikel uit Europa-Archiv toesturen (bijgevoegd) waarin staat wat met de relance van de EU wordt bedoeld. Genscher's EU komt overeen met het 'Europe des patries' uit de Fouchetplannen. Met de insteling van de Europese Raad in 1974 is dit alsnog een feit geworden. Genschers chef Plan Hansen heeft gelijk als hij stelt dat de praktijk van de EG in 1981 grotendeels intergouvernementeel is.
Van Lynden meent echter dat Genscher's unieplan weinig van de wezenlijke moeilijkheden zal oplossen die Europa op het moment verdeeld houden. Hij herinnert er ook aan wat Schmidt enkele jaren geleden bij een bezoek aan Nederland had gezegd: Europa zal eraan moeten wennen dat Frankrijk en Duitsland besluiten wat goed is voor Europa. Nederland doet er daarom goed aan om vooral enkele zakelijke aspecten te redden, zoals de meerderheidsbeslissingen in de EG. Een te sterk afwijzende houding van Nederland zou gevaarlijk zijn omdat Nederland al door Giscard is beticht nieuwe Europese initiatieven steeds tegen te houden.