Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03329
08-02-1982
Samenvatting
84. Samenvattend verslag van de vergadering dd. 4 febuari van het ad hoc comité inzake het Genscher/Colombo-document.
Gesproken werd over het karakter en evolutie van de Europese Unie, vorm en draagwijdte van de Akte en Declaratie, institutionele opzet communautaire en EPS-samenwerking, nieuw beleid in het kader van de samenwerking van de tien.
De BRD en Italië spraken vooral over innovatie en politieke stimulering. Zij bepleitten een finale besluitvormingsrol voor de Europese Raad. De Nederlandse delegatie stelde zich zoveel mogelijk in positieve termen op en pleitte voor handhaving onderscheid tussen communautaire en EPS-zaken. Ze toonde zich vooral positief over de uitbreiding van de samenwerking van de tien.